fbpx

Forretningsbetingelser

Disse forretningsbetingelser gælder for enhver aftale om levering af ydelser fra WebsitterService.

Eventuelle afvigelser fra forretningsbetingelserne er kun gyldige med skriftlig accept fra WebsitterService.

Tilbud fra WebsitterService er gældende i 7 dage, med mindre andet fremgår af tilbuddet. Hvis en opgave kommer til at overstige timeforbruget i væsentlig grad, vil WebsitterService gøre opmærksom på det.

Betalingsbetingelser

Vores betalingsbetingelser er netto 8 dage til konto 5031-1485671 i Jyske Bank, med mindre andet er aftalt. Ved gentagende rykkere, i forbindelse med for sen betaling, pålægges gebyr.

Faktura sendes som PDF-vedhæftning via e-mail.

Priser justeres 1 gang årligt og de aktuelle priser kan ses på hjemmesiden.

Alle priser oplyses ex moms.

Klippekort

Klippekort er gældende 1 år fra købsdato og kan ikke delvis refunderes. 
Klippekort købes inden opstart af en opgave. Bliver det brugt inden opgaven er løst, skal et nyt være bestilt inden opgaven fortsættes. WebsitterService vil gøre opmærksom på, når det er tid at købe et nyt klippekort.

Hjemmesider

Betaling af hjemmesider sker på følgende måde:

Efter leveringen har du 10 arbejdsdage til at komme med rettelser, som du mener er med i tilbuddet.

Kørsel

Evt. kørsel faktureres efter gældende timepris. Dvs. tager det mig 1 time at køre ud til dig, skal du betale for den time.

Særligt for kurser og undervisning

Ophør af samarbejde

Hvis et samarbejde ønskes stoppet af en af parterne, leverer WebsitterService al materiale, koder mv. tilbage til kunden. Eventuelle ubetalte opgaver vil blive opgjort og faktureret.

Ansvar og ansvarsbegrænsninger

Markedsføring

WebsitterService forbeholder sig ret til at anvende kundens navn, logo og billeder i markedsføringsøjemed på WebsitterService hjemmeside og på WebsitterServices sider/profiler på sociale medier.

Revideret 1. januar 2020. Kan ændres uden varsel.

Hent tjeklisten, der får dig sikkert i gang med din hjemmeside

Tjeklisten koster kun din e-mailadresse og du bliver samtidig tilmeldt nyhedsbrevet.

I tjeklisten finder du bl.a.

I nyhedsbrevet får du tips, tricks og tilbud til din hjemmeside og øvrig markedsføring – og du kan altid afmelde dig med et enkelt klik.