Forretningsbetingelser

Disse forretningsbetingelser gælder for enhver aftale om levering af ydelser fra WebsitterService.

Eventuelle afvigelser fra forretningsbetingelserne er kun gyldige med skriftlig accept fra WebsitterService.

Tilbud fra WebsitterService er gældende i 7 dage, med mindre andet fremgår af tilbuddet. Hvis en opgave kommer til at overstige timeforbruget i væsentlig grad, vil WebsitterService gøre opmærksom på det.

Betalingsbetingelser

Vores betalingsbetingelser er netto 8 dage til konto 5031-1485671 i Jyske Bank, med mindre andet er aftalt. Ved gentagende rykkere, i forbindelse med for sen betaling, pålægges gebyr.

Faktura sendes som PDF-vedhæftning via e-mail.

Priser justeres 1 gang årligt og de aktuelle priser kan ses på hjemmesiden.

Alle priser oplyses ex moms.

Klippekort

Klippekort er gældende mellem 3 måneder og 1 år fra købsdato (afhængigt af antal købte klip) og kan ikke delvis refunderes. 
Klippekort købes inden opstart af en opgave. Bliver det brugt inden opgaven er løst, skal et nyt være bestilt inden opgaven fortsættes. WebsitterService vil gøre opmærksom på, når det er tid at købe et nyt klippekort.

Hjemmesider

Betaling af hjemmesider sker på følgende måde:

Efter leveringen har du 10 arbejdsdage til at komme med rettelser, som du mener er med i tilbuddet.

WP fokus - arbejd med din hjemmeside

Ønsker du at deltage i arbejdsdagen WP fokus – arbejd med din hjemmeside skal den være betalt inden. Betaling kan foregå enten via hjemmesiden eller med tilsendt faktura. Hvis du ønsker en almindelig faktura, skal du sende en mail til jette@websitterservice.dk

For at få klubrabat skal du have et aktivt medlemskab, når arbejdsdagen afholdes. Dvs. du kan ikke melde dig ind, købe deltagelse og melde dig ud igen.

Kørsel

Evt. kørsel faktureres efter gældende timepris. Dvs. tager det mig 1 time at køre ud til dig, skal du betale for den time.

Kørsel i Nordsjælland er uden beregning.

Særligt for kurser og undervisning

Særligt for WP fokus - arbejd med din hjemmeside

Afbud og refundering

Hvis du melder afbud senere end en uge inden afholdelse er din indbetaling tabt.

Det er muligt at flytte deltagelse til en anden dag efter eget valg. Dette gøres senest en uge inden afholdelse eller efter skriftlig aftale med WebsitterService.

Aflysning

WebsitterService forbeholder sig ret til at aflyse arbejdsdage, hvis der ikke er nok deltagere (3). Hvis en arbejdsdag aflyses, bliver du tilbudt deltagelse en anden valgfri dag. Af hensyn til din sikkerhed for at kunne få hjælp, vil der højst være 8 deltagere. 

Betaling af arbejdsdag refunderes kun, hvis der aflyses tre gange i træk. 

Ophør af samarbejde

Hvis et samarbejde ønskes stoppet af en af parterne, leverer WebsitterService al materiale, koder mv. tilbage til kunden. Eventuelle ubetalte opgaver vil blive opgjort og faktureret.

Ansvar og ansvarsbegrænsninger

Markedsføring

WebsitterService forbeholder sig ret til at anvende kundens navn, logo og billeder i markedsføringsøjemed på WebsitterService hjemmeside og på WebsitterServices sider/profiler på sociale medier.

Revideret 5. juni 2023. Kan ændres uden varsel.

Hent værktøjskassen med gennemtestede værktøjer til din hjemmeside

Værktøjskassen koster kun din e-mail. 

I nyhedsbrevet får du tips, tricks og tilbud til din hjemmeside og øvrig markedsføring – og du kan altid afmelde dig med et enkelt klik.
Se også min privatlivspolitik.